Σωτήρης Θεμιστοκλέους

Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, Center for Social Innovation (CSI)

Ο Δρ Σωτήρης Θεμιστοκλέους είναι Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Center for Social Innovation (CSI), όπου είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του οργανισμού, όπως και το συντονισμό των συνεργασιών και του δικτύου του. Τα τελευταία 15 χρόνια, o Δρ Θεμιστοκλέους συμμετείχε στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πέραν των 120 προγραμμάτων από πληθώρα ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus +, Horizon, AMIF, CERV, COSME, LIFE, EuropeAid, ISFP, COST, Interreg, ENI MED). Επιπλέον, μέσω του CSI παρέχει  υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ιδιωτικούς, Δημόσιους και Διεθνής Οργανισμούς, σε θέματα χρηματοδότησης και συντονισμού προγραμμάτων. Ο Δρ Θεμιστοκλέους κατέχει Διδακτορικό στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μεταπτυχιακό στην Διεθνή Πολιτική από το Birkbeck College, University of London και πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία από το ACT Θεσσαλονίκης.
Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.